Modlitwa wiernych – święto św. Benedykta

Propozycja modlitwy wiernych na święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.

Za wstawiennictwem św. Benedykta, patrona Europy, módlmy się do Boga Ojca.

  1. Za wiernych Kościoła, aby zgodnie ze swoim powołaniem naśladowali Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.
  2. Za papieża Benedykta XVI, aby Bóg wspierał go w wypełnianiu pasterskiej posługi.
  3. Za społeczeństwa Europy, o sprawiedliwość i pokój.
  4. Za zakon benedyktynów, aby rozwijał się w wierności swojej bogatej tradycji.
  5. Za zmarłych [a szczególnie zmarłego N.], aby odziedziczyli życie wieczne.
  6. Za nas, zgromadzonych na Eucharystii, aby ożywiał nas jeden duch i jedno serce.

Boże, nasz Ojcze, błogosław swojemu Kościołowi i zgodnie z Twoją wolą udzielaj nam darów, których potrzebujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

mk

Zobacz także