Modlitwa wiernych – święto św. Cyryla i Metodego

Propozycja modlitwy wiernych na święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, 14.02.2014.

Módlmy się w pokorze.

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, aby pełnili swoją posługę, skutecznie głosząc innym Chrystusa.
  2. Módlmy się za misjonarzy, by odważnie świadczyli wśród tych, którzy nie znają Chrystusa.
  3. Módlmy się za kraje europejskie, aby pamiętały o swoich chrześcijańskich korzeniach i dalej wzrastały w wierze.
  4. Módlmy się za chorych, by znaleźli wśród innych wsparcie i pomoc.
  5. Módlmy się za zmarłych, by mogli dostąpić radości Królestwa Bożego.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dawali innym przykład swojej wiary.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. Laura Ulman, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także