Modlitwa wiernych – święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

Propozycja modlitwy wiernych na święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (27 grudnia 2012).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Panie strzeż papieża i wszystkich duchownych, jak strzegłeś św. Jana, by Dobra Nowina mogła być nieustannie głoszona.
  2. Panie tchnij swego ducha na wszystkich ludzi pióra, by ich teksty niosły zawsze przesłanie Ewangelii.
  3. Panie strzeż teologów, by głębsze poznawanie Twoich tajemnic prowadziło ich do pogłębienia wiary i głoszenia innym Twojej nauki.
  4. Panie czuwaj nad wszystkimi ruchami kościelnymi, ich działania były umocnieniem wiary.
  5. Panie pomagaj pogrążonym w alkoholizmie, by z pomocą innych ludzi wyszli z nałogu.
  6. Panie, przyjmij do swojego Królestwa śp. N., okaż miłosierdzie tym, których powołałeś do siebie.
  7. Panie spraw, by w naszej owocowała świąteczna atmosfera życzliwości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę Mszę

Zobacz także