Modlitwa wiernych – uroczystość Bożego Ciała

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (30.05.2013).

Przedstawmy nasze prośby Miłosiernemu Bogu.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby był świadectwem jedności i pokoju.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich kapłanów, aby z gorliwością odpowiadali na Chrystusowe wezwanie do służby.
  3. Módlmy się za posługujących przy ołtarzu: diakonów, pomocników w rozdawaniu Komunii świętej, ministrantów, aby byli świadkami Bożej opieki w świecie.
  4. Módlmy się za potrzebujących i głodnych, aby znaleźli się ludzie, którzy podzielą się z nimi chlebem i miłością.
  5. Módlmy się za zniewolonych przez alkohol i inne nałogi, aby na Boże słowo byli gotowi odpowiedzieć otwartym sercem.
  6. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za śp. N. aby mogli się radować pełnym uczestnictwem w życiu Bożym.
  7. Módlmy się za naszą parafię, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Chrystusa mogli głosić Jego tajemnice innym.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

Więcej propozycji i pomocy znajdziesz w biuletynie!

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także