Modlitwa wiernych – uroczystość NMP Częstochowskiej

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość NMP Częstochowskiej (26 sierpnia 2012).

Ufni we wstawiennictwo Maryi we wszystkich naszych potrzebach, przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta, aby jego wołanie o godności każdego człowieka było słyszane na całym świecie.
  2. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby wierny Bogu i oddany Maryi rozwijał się, odczytując Bożą wolę w znakach czasu.
  3. Módlmy się za uczestników pielgrzymek na Jasną Górę, aby trud drogi w duchu pokuty przyniósł owoc jedności ze współtowarzyszami, a przede wszystkim z Matką Bożą.
  4. Módlmy się za zniewolonych przez alkohol, aby potrafili odkryć w sobie prawdziwą godność Bożych dziedziców.
  5. Módlmy się za zmarłych bliskich naszym sercom (w tym za śp. N.), aby Pan zechciał objawić im swoją chwałę i miłosierdzie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zgodnie z zaleceniem Maryi, zawsze byli wierni woli Bożej.

Panie, Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba. Spełnij te prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także