Modlitwa wiernych – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

W pokoju przedstawmy dobremu Panu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby rozwijał się w wierności Bogu i służbie człowiekowi.
  2. Módlmy się za tych, którym powierzono naukę o zbawieniu: kapłanów, misjonarzy i katechetów, aby Pan wspierał ich w codziennej posłudze.
  3. Módlmy się za małżeństwa oczekujące dzieci i starające się o nie, aby Pan otoczył je swoją troskliwą opieką i obdarzył nadzieją.
  4. Módlmy się za rozpoczynających wakacje i urlopy o owocny czas wypoczynku i szczęśliwe powroty do domów.
  5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), o życie wieczne z Bogiem.
  6. Módlmy się za nas samych, o pokorne uznanie królowania Chrystusa w naszym życiu.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz także