Modlitwa wiernych – uroczystość Objawienia Pańskiego 2015

Propozycja modlitwy wiernych na uoczystość Objawienia Pańskiego, 6.01.2015.

Do Boga, przychodzącego w ludzkim ciele i objawiającego się całemu światu, z pokorą
i ufnością zanieśmy nasze prośby i błagania.

  1. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją postawą i gorliwością wiary zawsze świadczyli o Chrystusie.
  2. Módlmy się za misjonarzy, aby niestrudzenie głosili Dobrą Nowinę wszystkim narodom.
  3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby z Bożą pomocą wytrwali w uciskach i ustrzegli wiary.
  4. Módlmy się za wszystkich błądzących i szukających sensu życia, aby w Bogu odnaleźli nieprzemijającą nadzieję.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki dostąpili chwały Królestwa Niebieskiego.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy prawdziwie przyjęli przychodzącego Chrystusa i stali się Jego świadkami.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Mateusz Czub, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także