Modlitwa wiernych – uroczystość Objawienia Pańskiego

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2013).

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, którego misją jest objawianie Bożej łaski w świecie.
  2. Módlmy się za teologów i wszystkich naukowców, którzy zostali wezwani do poszukiwania prawdy.
  3. Módlmy się za misjonarzy, którzy wytrwale niosą Dobrą Nowinę na krańce świata.
  4. Módlmy się za niewierzących, którzy nie przyjęli objawiającego się Boga do swojego serca.
  5. Módlmy się za dzisiejszych władców, którym powierzono troskę o obywateli, sprawiedliwość i pokój.
  6. Módlmy się za nas samych, którzy stajemy dziś w blasku tajemnicy Bożego Wcielenia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także