Modlitwa wiernych – uroczystość Wszystkich Świętych, 1.11.2014

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Wszystkich Świętych, 1.11.2014.

Za przyczyną Wszystkich Świętych, zanośmy do Miłosiernego Ojca prośby w intencjach Kościoła i świata.

  1. Módlmy się, aby pasterze Kościoła Powszechnego swoim przykładem pociągali wiernych do kroczenia drogą świętości.
  2. Módlmy się, aby wysiłki rządzących naszą ojczyzną przynosiły owoce w mądrym i sprawiedliwym prawie.
  3. Módlmy się, aby ubodzy i potrzebujący odnaleźli w obietnicy Bożej miłości prawdziwą radość i pociechę.
  4. Módlmy się, aby zmarli z naszych rodzin dostąpili udziału w chwale świętych w królestwie Miłosiernego Ojca.
  5. Módlmy się, abyśmy, wzorem Świętych, w każdej sytuacji życiowej potrafili dawać świadectwo swojej wiary.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

opr. Michał Różycki, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także