Modlitwa wiernych – uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 27.05.2012 r.

W pokoju módlmy się do Pana.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie otwierał się na działanie Ducha Świętego.
  2. Módlmy się za kapłanów, aby zawsze wiernie wykorzystywali moc, daną im przez Chrystusa.
  3. Módlmy się za młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, aby do końca życia pozostała wierna otrzymanej łasce.
  4. Módlmy się za ubogich i potrzebujących, aby znaleźli się ludzie gotowi nieść im materialną i duchową pomoc w potrzebie.
  5. Módlmy się za zmarłych, w tym za śp. N., aby Zmartwychwstały Chrystus przyjął ich do swojego królestwa.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w duchu jedności potrafili budować naszą wspólnotę parafialną.

Wszechmogący Boże, spełnij prośby, które ośmielamy się zanosić do Ciebie i wzbudź w naszych sercach ogień Twojej miłości – prosimy przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.

Zobacz także