Modlitwa wiernych – uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25.03.2014.

Z ufnością skierujmy nasze prośby do wszechmogącego Boga, który z miłości do człowieka posyła na świat swojego Syna.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby umiał z mocą głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby ich działania miały na względzie pokój oraz ochronę życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.
  3. Módlmy się za matki, aby przykład Maryi umacniał je w przeżywaniu macierzyństwa.
  4. Módlmy się za dzieci nienarodzone, by zostały przyjęte z miłością.
  5. Módlmy się za zmarłych, mogli dostąpić radości życia wiecznego.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy zawsze postępowali według woli Bożej względem nas.

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, aby Duch Święty napełnił nasze dusze światłem swojej łaski. Przez Chrystusa…

opr. Laura Ulman, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także