Modlitwa wiernych – uroczystość św. Wojciecha

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – 23.04.2015.

Skierujmy do Miłosiernego Ojca prośby pełne pokory i ufności.

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, by poprzez przykład świętych kapłanów umacniali się w posłudze.
  2. Módlmy się za misjonarzy, by z odwagą nieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie do wszystkich zakątków Ziemi.
  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by świadomość chrześcijańskich korzeni była w niej silna.
  4. Módlmy się za niewierzących, by szukając prawdy znaleźli drogę do Ciebie.
  5. Módlmy się za zmarłych, by zmartwychwstały Chrystus zaprosił ich na ucztę niebieską.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy za przykładem św. Wojciecha z radością świadczyli o Chrystusie.

Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

opr. Laura Ulman, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzień

Zobacz także

Michał Wsiołkowski

Michał Wsiołkowski na Liturgia.pl

Studiował psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył teologię na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II i Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Zaangażowany w Ośrodek od początku (2004). Był autorem i redaktorem portalu www.pascha.org.pl oraz późniejszego serwisu www.liturgia.dominikanie.pl i www.liturgia.pl. Mąż i ojciec, czynny ministrant, animator Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej (od 2002, obecnie w gałęzi rodzinnej). Miłośnik włoskiej kultury, kawy i kuchni. Pasjonat Apple.