Modlitwa wiernych – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Propozycja modlitwy wiernych na uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (msza w dzień).

Przez wstawiennictwo świętych Apostołów Piotra i Pawła przedstawmy dobremu Panu nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół święty, zbudowany na fundamencie Apostołów, aby Pan przymnażał mu członków i darzył swoim błogosławieństwem.
  2. Módlmy się za papieża Benedykta, następcę św. Piotra, aby w jego przewodzeniu Kościołowi wielu ludzi dostrzegło Boże działanie i wezwanie do nawrócenia.
  3. Módlmy się za biskupów, kapłanów, misjonarzy i katechetów, aby Pan wzmacniał ich w głoszeniu Dobrej Nowiny.
  4. Módlmy się za prześladowanych i więzionych z powodu Ewangelii, aby Bóg uwolnił ich od utrapień i ludzkich oczekiwań.
  5. Módlmy się za niewierzących, aby mieli możliwość poznania Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Syna Boga żywego.
  6. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby otrzymali od miłosiernego Boga wieniec sprawiedliwości.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia doświadczali szczęścia, pokładając nadzieję w Bogu.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spełnij je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz także