Modlitwa wiernych – wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II

Propozycja modlitwy powszechnej na wspomnienie bł. Jana Pawła II (22 października).

Dobremu Bogu, który prowadzi Kościół przez świętych pasterzy, polecajmy nasze prośby za wstawiennictwem Jana Pawła II.

  1. Módlmy się za Benedykta XVI, aby ciesząc się Bożym błogosławieństwem, wiernie i wytrwale spełniał papieską posługę.
  2. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby pomagał wiernym w odkrywaniu nauki Jana Pawła II dla ich duchowego dobra.
  3. Módlmy się za najbardziej potrzebujących, o potrzebne wsparcie i siłę do radzenia sobie z życiowymi trudnościami.
  4. Módlmy się za kraje pozostające w niewoli totalitaryzmu, aby mogły cieszyć się darem wolności i mądrze z niej korzystały.
  5. Módlmy się za ludzi tworzących kulturę, aby za Janem Pawłem II czerpali inspirację z chrześcijańskiego dziedzictwa.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy dzięki przykładowi świętych z miłością spełniali służbę, do której Bóg powołał każdego z nas.

Ojcze niebieski, poruszeni przez Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, wznosimy do Ciebie nasze prośby: wysłuchaj je za przemożnym pośrednictwem Jezusa, Twojego Syna, jedynego Odkupiciela człowieka. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Zobacz także