Modlitwy nad ludem – Wielka Środa

Da, quǽsumus, Dómine, fidélibus tuis et sine cessatióne cápere paschália sacraménta, et desideránter exspectáre dona ventúra, ut, mystériis quibus renáti sunt permanéntes, ad novam vitam his opéribus perducántur.

Prosimy Cię, Panie, daj Twoim wiernym stale przyjmować Wielkanocne sakramenty i z utęsknieniem wyglądać dóbr przyszłych, aby trwając w tajemnicach przez które zostali odrodzeni, ich działaniem byli doprowadzeni do nowego życia.

W Sakramentarzach Gelazjańskich (zarówno starym, jak i frankońskim z Angoulem), jest to modlitwa nad ludem z Wielkiego Wtorku, pomimo że w obu źródłach była już wcześniej przeznaczona na wtorek II tygodnia Wielkiego Postu.

Related articles