Modlitwy nad ludem – czwartek po Popielcu

Qui pópulo tuo, omnípotens Deus, notas fecísti vias vitae aetérnae, per eas ad te, lumen indefíciens, nos fácias, quaesumus, perveníre.

Wszechmogący Boże, który ludowi Twojemu dałeś poznać drogi życia wiecznego, daj nam, prosimy Cię, dojść poprzez nie do Ciebie, światła nigdy nie gasnącego.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles