Modlitwy nad ludem – piątek po Popielcu

De magnálibus tuis, Deus miséricors, grátias iúgiter réferat plebs tua, et observatiónes antíquas peregrína recenséndo ad perpétuam tui visiónem perveníre mereátur.

Niech lud Twój, Boże miłosierny, nieustannie dzięki Ci składa za wielkie dzieła Twoje, aby zachowując w czasie ziemskiej pielgrzymki starodawną pobożność, w niebie mógł Ciebie oglądać na wieki.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles