Modlitwy nad ludem – sobota po Popielcu

Adésto, Dómine, benígnus pópulo tuo, qui sacra mystéria contígerit, ut nullis perículis affligátur, qui in te protectórem confídit.

Wspieraj w swej dobroci o Panie Twój lud, który przyjął święte tajemnice, aby wolny był od wszelkich niebezpieczeństw, ten kto Tobie zaufał jako swemu obrońcy.

Modlitwa ta, w tej samej funkcji, z nieznacznymi zmianami zawarta jest w Sakramentarzu Gelazjańskim (starym) i Sakramentarzu z Angoulem (jeden z frankońskich sakramentarzy gelazjańskich), gdzie przeznaczona jest na piątek IV tygodnia Wielkiego Postu. W Sakramentarzu Leoniańskim (z Werony) umieszczona jest w jednym z formularzy przeznaczonych na lipiec.

(tłum. Piotr Chrzanowski)

Słowo o Modlitwach nad ludem

Related articles