Modlitwy za ojczyznę, za głowę państwa i o zachowanie pokoju

Ten wpis to moja reakcja na wydarzenia bieżące.

Najpierw na wylew szyderstwa i nienawiści na forach internetowych ze strony niemałej części „obrońców demokracji” wobec prezydenta po wypadku w miniony piątek (żal że nie zginął i życzenie mu śmierci), ale także na dzisiejszą kolejną odsłonę psującego nasze państwo sporu o Trybunał Konstytucyjny (tę wojnę wywołała dzisiejsza opozycja i prezes TK, ale bez winy nie jest tu nikt, a końca tej wojny nie widać).

To wszystko powinno skłaniać osoby wierzące i przejmujące się sprawami publicznymi do tym intensywniejszej modlitwy za rządzących i o wewnętrzny pokój, zresztą zgodnie z poleceniem św. Pawła (1 Tm 2, 1-2).

Poniżej podaję trzy modlitwy liturgiczne, są to kolekty mszalne wzięte z aktualnego Mszału Rzymskiego, które uznałem za adekwatne. Zachęcam każdego czytającego, żeby te modlitwy odmówił.

 

Modlitwa za ojczyznę

Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę, niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa za głowę państwa

Wszechmogący Boże, od Ciebie zależy wszelka władza, wspieraj swego sługę Andrzeja, którego postawiłeś na czele naszego kraju, spraw, aby spełniając swoje obowiązki kierował się Twoją wolą i zapewnił powierzonemu sobie ludowi wolność, ład i pokój. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o zachowanie pokoju i sprawiedliwości

Boże pokoju, Ty sam jesteś pokojem, którego nie może pojąć człowiek kłótliwy, gotowy do zwady, spraw, aby żyjący w zgodzie trwali w pokoju, a skłóceni weszli na drogę pojednania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....