Muzyczne zmagania w Myślenicach

Zakończył się XIV Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej pod honorowym patronatem księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. Wzięło w nim udział prawie dwadzieścia pięć zespołów z całej Polski. Wśród nagrodzonych krakowski zespół Perfugium oraz Kantorei Sankt Barbara.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniach 29 oraz 30 stycznia 2005 roku i objęły blisko dwadzieścia pięć zespołów z całej Polski. Uczestnicy konkurowali w pięciu kategoriach (chóry mieszane, jednorodne, dziecięce, zespoły kameralne i wokalno-instrumentalne). Poziom występów był bardzo zróżnicowany, czego nie można powiedzieć o repertuarze; spośród niewiarygodnego bogactwa kilkuset polskich śpiewów okresu Bożego Narodzenia (nie wspominając o utworach obcojęzycznych), większość wykonawców zawężała wybór do kilkunastu znanych kolęd w schematycznych opracowaniach. Musiało wpłynąć to na decyzję jurorów, którzy skorzystali z prawa do nieprzyznania niektórych nagród (np. decyzją jury żaden z zespołów nie zasłużył na pierwszą nagrodę w popularnej kategorii chóry mieszane).

Godną pochwały inicjatywą organizatorów było zachęcenie uczestników do współtworzenia niedzielnych eucharystii w myślenickich kościołach. Dzięki temu część festiwalowego repertuaru mogła zabrzmieć najpełniej – tj. w służbie liturgii, podczas zgromadzenia wiernych.

Na liście nagrodzonych w kategorii chórów kameralnych znalazł się – zdobywając II nagrodę – Zespół Liturgicznej Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Perfugium z kościoła św. Marka w Krakowie. Wśród wyróżnionych grup nie zabrakło także krakowskiego chóru kameralnego Kantorei Sankt Barbara.

Pod adresem http://www.mokis.art.pl dostępna jest oficjalna strona Festiwalu, na której znaleźć można m.in. program przesłuchania uczestników oraz informacje o nagrodzonych.

Michał Kłos

Zobacz także