Na Kubie Eucharystia sprawowana jest w „domach modlitwy”

Ponieważ budowanie nowych kościołów jest na Kubie w praktyce niemożliwe i wobec wielu innych utrudnień, małe wspólnoty wiernych gromadzą się na liturgii w mieszkaniach prywatnych, które w ten sposób stają się "domami modlitwy". Poinformował o tym na Synodzie Biskupów w Watykanie biskup pomocniczy archidiecezji hawańskiej Alfredo Victor Petit Vergel. Jednocześnie prasa kubańska poinformowała o wprowadzonych przez władze prawnych ograniczeniach takich działań.

Według kubańskiego ojca synodalnego, w obliczu rozlicznych trudności i faktycznej niemożności budowania nowych świątyń, "na przedmieściach i w małych miejscowościach istnieją tzw. «domy modlitwy» czy «domy misyjne», gdzie co tydzień lub tak często jak to jest możliwe, małe grupy wiernych – do 40 osób – gromadzą się pod przewodnictwem odpowiednio przygotowanych do tego świeckich, zakonnicy bądź diakona".

Gdy przyjeżdża kapłan, odprawiane są tam Msze święte "z wielką pobożnością", poprzedzone sakramentem pokuty dla tych, którzy "pragną uczestniczyć w Chlebie eucharystycznym" – podkreślił mówca. "Mimo braku księży, bardzo cenimy Eucharystię i sprawujemy ją z wielkim szacunkiem i z zachowaniem wszelkich norm liturgicznych" – dodał.

Biskup poinformował ponadto, że Kościół na wyspie podjął w ostatnich latach szereg inicjatyw liturgicznych. Na przykład w roku 2000 z okazji Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Hawanie, który w istocie miał zasięg ogólnokrajowy, władze zezwoliły na procesję eucharystyczną ulicami stolicy ze specjalnym samochodem z Najświętszym Sakramentem, którym następnie arcybiskup Hawany kard. Jaime Ortega pobłogosławił liczni zgromadzonych wiernych. Odbyło się również sympozjum teologiczne nt. Eucharystii z udziałem m.in. kard. Carlosa Amigo Vallejo z Sewilli w Hiszpanii, w Hawanie zaś 2 tys. dzieci z całego kraju uroczyście przystąpiło do I komunii św. podczas Mszy św. polowej na jednym z głównych placów stolicy.

Biskup oznajmił też, że na Kubie dobiega końca rozpoczęty w 2000 r. Globalny Plan Duszpasterski, a w jego ramach od października ub. r. trwał Rok Eucharystii i Rok Misji. W lutym przyszłego roku rozpocznie się nowy Plan Globalny, który potrwa do 2011 r. i obejmie 9 tematów, m.in. duchowość, moralność, misje, liturgię, sprawy społeczne, formację, rodzinę i młodzież.

Kuba należy do krajów o najmniejszej liczbie księży w stosunku do potrzeb. Statystycznie na 1 kapłana przypada tam 20479 ochrzczonych i 37063 mieszkańców kraju. Niemal równocześnie z wystąpieniem bp. Petita Vergela na Synodzie prasa hawańska podała, że rząd przygotował nowe regulacje prawne, poważnie ograniczające organizowanie uroczystości religijnych w domach. Zatwierdzono je w kwietniu, ale wchodzą w życie w tym miesiącu.

Przewidują one, że do zorganizowania w mieszkaniu spotkania modlitewnego wymagana jest pisemna zgoda właściciela domu, któremu trzeba na piśmie przedstawić prośbę z podaniem dokładnych dni takich spotkań oraz liczby zaproszonych uczestników. Poza tym spotkania dwóch takich samych wyznań nie mogą się odbywać w odległości mniej niż dwóch kilometrów od siebie i nie mogą brać w nich udziału cudzoziemcy, chyba że uzyskają specjalne zezwolenie.

Złamanie tych przepisów pociągnie za sobą zawieszenie prawa do organizowania takich spotkań i grzywnę w wysokości tysiąca dolarów, co wielokrotnie przewyższa średnie zarobki w tym kraju.

inf. KAI

 

Zobacz także