Na krzyżu podniósł ręce do Ojca, aby Go przebłagać

Przypatrzmy się, jak wyglądała męka Chrystusa. Zaprawdę była haniebna, długotrwała i niezasłużona! Męka Jego była niewątpliwie haniebna, bo pojmano Go jak zbójcę. Jezus został obity jak złoczyńca, wyśmiany jak szaleniec, wyniszczony jak trędowaty, ukrzyżowany jak zabójca.

Fragmenty kazania Peregryna z Opola na Wielki Piątek pochodzą ze zbioru kazań Sermones de tempore et de sanctis.

Peregryn z Opola – śląski dominikanin, kaznodzieja z przełomu XIII/XIV, spowiednik księcia Władysława. Najbardziej znany jako kaznodzieja. Jego kazania De temporeDe sanctis, napisane w języku łacińskim, były w tamtym czasie popularne w wielu krajach Europy.

Komentarz na Wielki Piątek (czyta Katarzyna Piwowarczyk)
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12929_1.mp3|duration=1113

W wersji audio przedstawiamy także kazanie Peregryna na Niedzielę Palmową i Wielki Czwartek. Lektorami są członkowie zespołu Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Liturgia.pl. Dzisiejsze kazanie czytała Katarzyna Piwowarczyk (Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny).

Zobacz także