Nadzwyczajni szafarze Komunii św. w tarnowskich parafiach

Do ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w każdej parafii wzywa biskup tarnowski Wiktor Skworc. Skierował on specjalny list do proboszczów i rad duszpasterskich tych parafii, w których nie ma jeszcze nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Hierarcha ma nadzieję, że wkrótce poszerzy się grono mężczyzn, roznoszących Komunię św. osobom chorym i starszym. Obecnie w diecezji tarnowskiej jest pół tysiąca nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii.

W liście do proboszczów i parafialnych rad duszpasterskich bp Skworc przypomina, że wyrazem troski o osoby starsze i chore jest m.in. sakramentalna posługa kapłanów udających się z okazji pierwszego piątku miesiąca do tych, którzy ze względu na swe cierpienie nie mogą uczestniczyć w życiu parafialnym w kościele i pozostają w swoich domach. Niestety, nie jest możliwe, aby kapłani dotarli w każdą niedzielę do wszystkich chorych. Stąd też w wielu parafiach wspierają ich nadzwyczajni szafarze Komunii św. – Dzięki ich posłudze chorzy mogą w każdą niedzielę przyjąć do swych serc eucharystycznego Chrystusa i w ten sposób korzystać z obfitych owoców niedzielnej Mszy św. – czytamy w liście biskupa tarnowskiego.

Proboszczów parafii, w których nie ma jeszcze nadzwyczajnych szafarzy, bp Skworc prosi, aby wspólnie z radami duszpasterskimi dokonali wyboru odpowiednich mężczyzn. – Niech w żadnej, choćby najmniejszej parafii naszej diecezji, nikt z chorych nie będzie pozbawiony możliwości przyjmowania w niedziele i święta Jezusa obecnego w eucharystycznym Chlebie – napisał ordynariusz tarnowski. Podkreśla jednocześnie, że wdzięczność okazywana przez chorych i cierpiących w parafiach, w których wprowadzono już stałą posługę nadzwyczajnych szafarzy, potwierdza słuszność i zarazem konieczność tego rodzaju troski o osoby, które nie mogą przystępować do Eucharystii w kościele.

Bp Skworc jest przekonany, że podjęcie posługi nadzwyczajnych szafarzy w każdej parafii przyczyni się do zacieśnienia duchowej więzi pomiędzy wspólnotą parafialną zgromadzoną w kościele a osobami chorymi i w podeszłym wieku, które będą mogły przyjmować Komunię św. w swoich domach. – W taki sposób wzrośnie przestrzeń komunii, czyli wspólnoty tych, którzy kształtują swoje życie w oparciu o światło i piękno Ewangelii – zaznacza bp Skworc.

Obecnie w 187 parafiach diecezji tarnowskiej jest blisko 500 mężczyzn, wybranych spośród wspólnoty parafialnej i przygotowanych podczas specjalnego kursu formacyjnego dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Szafarze ci w wyjątkowych sytuacjach, zazwyczaj gdy w parafii jest jeden kapłan, mogą pomagać przy rozdawaniu Komunii św. podczas sprawowanej w kościele Mszy św.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna w wieku od 35 do 65 lat, odznaczający się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchownych i wiernych świeckich. Ponadto kandydat musi mieć wykształcenie co najmniej średnie i znać zasadnicze prawdy teologiczne odnośnie do Kościoła, Mszy św. i Eucharystii. Biskup powołuje nadzwyczajnych szafarzy na jeden rok. Szafarz wykonuje swą posługę bezinteresownie i wówczas, gdy liczba kapłanów w stosunku do komunikujących jest za mała. Pomoc tę może świadczyć na terenie całej diecezji, a poza nią tylko za zgodą biskupa tamtej diecezji. Szafarz może też, za zgodą proboszcza, zanosić Komunię św. do domów osobom chorym i niepełnosprawnym.

inf. KAI

 

Zobacz także