Nagrania referatów z rekolekcji „Mysterium fascinans” 2010

Tegoroczne rekolekcje „Mysterium fascinans” miały przybliżyć uczestników do tajemnicy liturgii jako „źródła i szczytu” zarówno poprzez praktykę wspólnej modlitwy i celebrowania liturgii, jak i przez debatę nad genezą, założeniami oraz relacją między Konstytucją o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” a reformą liturgiczną.

Mamy nadzieję, że wybrane przez nas referaty będą dla Państwa lekturą inspirującą i wprowadzającą we wciąż aktualną i żywą dyskusję nad zderzeniem intencji Ojców Soboru i obecnej praktyki liturgicznej. Jeden z wykładów dotknie również terminu hermenetyka ciągłości użytego w kontekście Tradycji Kościoła przez papieża Benedykta XVI i ocenianego niekiedy jako pojęcie definiujące Jego pontyfikat.

Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL (Lublin), Teologia liturgii Konstytucji o liturgii w perspektywie hermeneutyki ciągłości

Nagranie referatu, Ks. B. Migut
/zasoby/uploads/files/audio/mf2010/01_migut.mp3

Bogusław MigutKs. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL – prezbiter Archidiecezji Lubelskiej, ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat. Pracował w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL, gdzie w latach 1998-2002 był redaktorem naczelnym Encyklopedii katolickiej; W 1997-1998 przebywał na stypendium naukowym w Deutsches Liturgisches Institut w Trewirze oraz na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Trewirze. W 2002 roku został adiunktem w Katedrze Teologii Liturgii – najpierw w Instytucie Liturgiczno-Homiletycznym, a nastepnie w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL. W 2004 przebywał na Universita Pontificia Salesiana w Rzymie oraz na Wydziale Teologii Westfälische Wilhelms Universität w Münster na stypendium habilitacyjnym. W 2007 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Jest kierownikiem Katedry Duchowości Liturgicznej na KUL.

Ks. dr Mateusz Matuszewski (Warszawa, Ząbki), Wychowanie i duszpasterstwo liturgiczne ważnym postulatem Konstytucji. Problem aktualny do dzisiaj

Nagranie referatu, Ks. M. Matuszewski
/zasoby/uploads/files/audio/mf2010/02_matuszewski.mp3

Bogusław MigutKs. dr Mateusz Matuszewski – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał doktorat. Wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez ministra edukacji, oraz nagrodę Polcul Fundation (w 1990, Sydney) za udział w rozwoju niezależnej kultury polskiej. Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Ceremoniarz biskupi w swojej diecezji. Rezyduje w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.

Ks. dr Tomasz Bać (Rzeszów): Konstytucja o liturgii dzisiaj – między oczekiwaniami Ojców Soboru a współczesną praktyką liturgiczną Kościoła

Nagranie referatu, Ks. T. Bać
/zasoby/uploads/files/audio/mf2010/03_bac.mp3

Bogusław MigutKs. dr Tomasz Bać – prezbiter diecezji rzeszowskiej, w latach 2000-2006 studiował liturgikę w Papieskim Ateneum św. Anzelma w Rzymie. Prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, gdzie także prowadzi seminarium naukowe i wykłady z liturgiki. Przewodniczący rzeszowskiej Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 2008-2010 moderator Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie.

 

Rekolekcje liturgiczne „Mysterium fascinans” odbyły się w tym roku już po raz trzeci, podobnie jak do tej pory w pierwszy weekend września. Tym razem uczestnicy zgromadzili się w dniach 3-5 września 2010 r. w ośrodku rekolekcyjnym w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej, aby rozważać temat „Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dzisiaj”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Krzysztof Porosło, alumn krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, przewodniczący tamtejszego Naukowego Koła Liturgicznego. Spotkanie współorganizowali po raz kolejny Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Krakowska Archidiecezjalna Diakonia Liturgiczna, a także Fundacja Constitues eos i Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Kolejna seria rekolekcji planowana jest na sierpień 2011; odbędzie się także w Zembrzycach, a jej tematem będzie eschatologia w liturgii.

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157625015787333″ type=”gallery” size=”large”

opr. mg, mw/fot. magru

Zobacz także