Najważniejsza Ewangelia okresu Narodzenia Pańskiego

Ewangelia dzisiejszej niedzieli to Janowy prolog o Słowie (J 1, 1-18). Ten tekst jest proklamowany już po raz trzeci w czasie Narodzenia Pańskiego. Pierwszy raz był on czytany w sam dzień Narodzenia, drugi raz 31 grudnia, w siódmy dzień oktawy.

Konstytucja liturgiczna „Sacrosanctum concilium” wskazywała, że liturgia powinna być wolna od „niepotrzebnych powtórzeń” (KL 34). Czyżby zatem podczas organizowania posoborowego Lekcjonarza popełniono jakieś przeoczenie? A może w tym przypadku mamy do czynienia z powtórzeniem jak najbardziej potrzebnym?

Janowy poemat o Słowie to wiodący tekst całego okresu Narodzenia Pańskiego, najpełniej dotykający jego istoty. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami„, „wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili„. To są kluczowe słowa oddające to o co chodzi w celebracji Narodzenia Pańskiego. Nie chodzi o samo wspomnienie narodzin Jezusa w Betlejem, to dopiero początek. Celem są nasze narodziny do nowego życia w Chrystusie.

Tradycja rzymska zna trzy msze (nie licząc mszy Wigilii) uroczystości Narodzenia Pańskiego: Pasterka (msza w nocy), msza o świcie i msza w dzień. Zrozumiałe, że jesteśmy jakoś najbardziej uczuciowo związani z Pasterką i nie mam zamiaru tego krytykować, ale warto pamiętać, że mszą główną jest ta ostatnia, msza w dzień, podczas której nie czyta się już opowiadania o narodzinach Jezusa (Łk 2, 1-14) tylko prolog o Słowie J 1, 1-18. Wiele osób po Pasterce nie idzie już jednak na tę mszę, niewielu też chodzi do kościoła w dni powszednie oktawy. Dlatego dziaisj mamy to jak najbardziej potrzebne powtórzenie najważniejszego tekstu biblijnego w okresie Narodzenia Pańskiego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....