Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Notatki nt. kolekty jutrzejszego święta maryjnego w Mszale Piusa V. Uprzedzająco wpisuję dzisiaj, ponieważ jutro rano na jakiś czas znikam z Lublina (najpierw na warsztaty "Canto gregoriano" do Łodzi, potem wakacyjnie do Łeby) i z przyjemnością uwalniam się na ten czas od komputera.

2 lipca, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Tekst: „Famulis tuis, quaesumus, Domine, caelestis gratiae munus impertire, ut, quibus beatae Virginis partus exstitit salutis exordium, Visitationis eius votiva solemnitas, pacis tribuat incrementum. Per Dominum”.

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Panie, narodzenie Chrystusa z Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia, prosimy Cię, udziel nam, swoim sługom, niebieskiej łaski, aby uroczystość Nawiedzenia Jego Matki utwierdziła nas w pokoju. Przez Pana naszego”.

Historia modlitwy. Kolekta jest w całości zapożyczona ze święta Narodzenia Maryi (8 IX), oczywiście ze zmianą nazwy święta: „Narodzenia” na „Nawiedzenia”. Zatem o tej kolekcie będzie więcej 8 września (jeśli Pan zechce i będziemy żyli), natomiast historię święta Nawiedzenia już opisałem 31 maja.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....