Nawrócenie

Przeważnie chrześcijanie zdają sobie sprawę z faktu, że nawrócenie jest procesem - długotrwałym i żmudnym. Rzadko dokonuje się ono skokowo, choć przypadków takich, rzecz jasna, wykluczyć nie można. Co to jednak w praktyce oznacza? Nic innego jak realizację Chrystusowego nakazu: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23). Iść za Chrystusem co dnia. Nie od święta, nie czekając na dni skupienia czy rekolekcje, ale każdego dnia.

Nie znaczy to, że mamy wykosić z naszego życia okresy szczególne; że mamy pozbyć się Wielkiego Postu czy zrezygnować z uczestnictwa w rekolekcjach. Ten święty czas ma nam przypomnieć o tym, co w naszym życiu najistotniejsze, że tylko w Nim, przez Niego i dla Niego jesteśmy (por. Dz 17,28). To wyłącznie narzędzie przywracania właściwej perspektywy. Nasze nawrócenie, nasze pójście za Chrystusem nie może ograniczać się jedynie do pobożnych zrywów. Niewykluczone że pięknych, ale jednak zrywów. To zbyt mało.

Szczególnie w dużych miastach można (i trzeba!) w rekolekcjach oraz kaznodziejach przebierać. Są bowiem tacy, dzięki którym odkrywamy, jak daleko jesteśmy od Pana. W kiermaszu tym jednak nie wolno nam zapominać, że ostatecznie to On nawraca. Słowo ludzkie jest tylko (i aż!) prowokacją. Bo można skakać od kościoła do kościoła, od mniej cenionych kaznodziejów do tych "wypróbowanych", można szukać wrażeń, lepszego opisu siebie, sprawniejszych mówców… Lecz czy na tym polega nawrócenie? Z całą pewnością nie jest ono kręceniem się wokół siebie.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.