Niech będzie błogosławiona święta Trójca i niepodzielna Jedność

Trojca malaOn - Twórca piękności. Unosi się nad światem od Początku, wyciska na wszystkim swoją trojaką pieczęć: Ojciec, Syn i Duch; Światło, Słowo, Tchnienie. Trójjedyny. Nazwany, a przecież ciągle, mimo Imienia, niepojęty.

trojcaTroiste Imię nie objęło Go, nie zamknęło, nie ogarnęło. Temu, który je zna, nie daje żadnej władzy nad Trojaką Jednością, żadnej pewności: nie do wyśledzenia są Jego drogi. Kto bowiem poznał umysł Pana? (Rz 11,34) – ale jest jak otwarte drzwi, zaprasza. Bo to jest Imię, do którego wnętrza się wchodzi, i poprzez które patrzy się na tajemnicę Boga i tajemnicę stworzenia. I dopiero wówczas pojawia się zrozumienie. A wewnątrz wszystko jest coraz większe i coraz głębsze; i nie ma kresu poznania i nie ma granicy rozumienia, bo to jest Imię wielkie, potężne i wspaniałe (Ps 8,2). I nawet całe życie i cała wieczność są zbyt krótkie by je poznać, zgłębić, zobaczyć.

Ale jest nam dane. Mimo naszej ułomości Ojciec, Syn, Duch, Stworzyciel, Wybawiciel i Uświęciciel, Troistość w Jedności i Jedność w Troistości ukazują się nam nieustanie. Przenikają wiarę jak światło przenika mrok, wskazują kierunek w cienistych dolinach; wieczna Obecność unosi się nad każdą naszą drogą i nad każdym naszym wyborem. Jest łaską, która powoli rozświeca krainę niewiedzy pełnią mądrości i zrozumienia. (Ef 1,8). Jest więzią jedności.

Z Niego, Źródła, jest wszystko
przez Niego, Słowo, jest wszystko
i ku Niemu, Miłości i Uświęceniu, jest wszystko.
Jemu chwała na wieki! 

Jedno tylko Imię. Większe jednak niż cały świat; w którym cały świat jest zawarty od swego początku, aż po swój kres, w którym zawarta jest cała historia człowieka. Pieczęć ocalenia. 

Chwała Tobie, Trójco, Jedyny Boże! Chwała Tobie nigdy nie poznana Tajemnico!

fot. B. Sokołowska

Zobacz także

Agnieszka Myszewska-Dekert

Agnieszka Myszewska-Dekert na Liturgia.pl

Matka pięciorga dzieci. Z wykształcenia pedagog rodziny i katecheta. Pisze artykuły, tworzy opowieści a także chrześcijańskie midrasze. Zafascynowana Pismem Świętym jako żywym Słowem i Przestrzenią w której "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy", stara się Je coraz bardziej poznawać i zgłębiać. Publikowała w kwartalniku eSPe i miesięczniku List. Autorka książek: "Modlitwa - nieustanna wymiana miłości" (Kraków, 2001) oraz "Cynamon i Marianna. Baśń inicjacyjna" (Kraków 2015).