Niemcy: Ewangelicy niekiedy mogą być dopuszczeni do Komunii

Ewangelicy, którzy żyją w małżeństwach mieszanych wyznaniowo będą mogli być w szczególnych przypadkach dopuszczani do przyjmowania Komunii św. w Kościele katolickim.

Poinformował o tym kierujący komisją ekumeniczną niemieckiego episkopatu bp Gerhard Ludwig Müller z Ratyzbony podczas wiosennego zebrania plenarnego Konferencji Biskupów Niemiec.

Hierarcha odrzucił możliwość wprowadzenia w tym przypadku jakiejś ogólnej regulacji, tak jak to uczyniły niektóre narodowe konferencje biskupów na przykład w Kanadzie czy Republice Południowej Afryki. „Księżom pozostawia się w poszczególnych przypadkach swobodę ruchów“ – powiedział bp Müller wskazując na odpowiednie ustępy prawa kościelnego, które w określonych i wyjątkowych sytuacjach zezwala na dopuszczenia do sakramentów chrześcijan innych wyznań. Rozstrzygającym kryterium jest to, czy małżonkowie należący do różnych Kościołów dobrze rozumieją i przyjmują katolicką naukę o Eucharystii. 

Zdaniem biskupa Moguncji, kard. Karla Lehmanna taka możliwość udzielania Komunii św. będzie ważnym bodźcem w dążeniu do jedności chrześcijan. „Nie powinniśmy pozostawiać samymi dwoje ludzi, którzy bez własnej winy lecz podzieleni w wierze, żyją w najściślejszej ludzkiej wspólnocie wypływającej z wiary chrześcijańskiej i chcą również w jej duchu wychować swoje dzieci” – powiedział niemiecki purpurat.

KAI

Zobacz także