Niemcy: Kościół pozytywnie ocenia 40 lat stałego diakonatu

Przed 40 laty w katedrze w Kolonii został wyświęcony pierwszy na świecie diakon stały po wielu wiekach. Kościół w Niemczech ocenia dziś pozytywnie tę posługę. – Stały diakonat był cudownym darem dla Kościoła – uważa dyrektor Instytutu Diakonów w Kolonii, Günter Risse.

Podczas konferencji prasowej w Kolonii stwierdził on, że mężczyźni, którzy obok pracy zawodowej maja jeszcze silę kształcić się dodatkowo przez siedem lat, są „skarbem, który jeszcze nie jest dostatecznie doceniony”.

Stały diakonat jako samodzielny szczebel w hierarchii kościelnej przywrócił 18 czerwca 1967 r. papież Paweł VI. Pierwszy na świecie stały diakon został wyświęcony w katedrze w Kolonii 28 kwietnia 1968 r.

Święcenia stałego diakonatu mogą przyjmować również żonaci mężczyźni. Nazywają się oni stałymi diakonami dlatego, że ich funkcja nie stanowi stadium przejściowego do stanu kapłańskiego. Na świecie jest ponad 35 tys. stałych diakonów. Ich żony muszą zaakceptować decyzje mężów i są o to również oficjalnie pytane podczas święceń.

Diakoni mogą chrzcić, prowadzić pogrzeby i głosić kazania. Nie mogą natomiast odprawiać Mszy św., udzielać sakramentu chorych oraz słuchać spowiedzi. Stali diakoni mogą być żonaci i jednocześnie pracować zawodowo.

Diakonat jest jedną z najstarszych posług w Kościele – istniał już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Z biegiem czasu jednak został zapomniany i traktowano go tylko jako wstępny szczebel do święceń kapłańskich. Tradycje stałego diakonatu ożywił Sobór Watykański II.

inf. KAI

 

Zobacz także