Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Notatki nt. kolekty dzisiejszej uroczystości, wspólnej dla obu Mszałów.

Tekst: „Deus, qui per immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti, quaesumus, ut, qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa, eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos, eius intercessione, ad te pervenire concedas. Per Dominum”.

 

Oficjalny polski przekład: „Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana”.

 

Historia modlitwy. Kolekta jest nieco tylko poprawioną wersją modlitwy ułożonej w XV w. Autorem jest Leonardo Nogarola, teolog domu papieskiego; ułożył on całe oficjum o Niepokalanym Poczęciu Maryi, zatwierdzone przez papieża Sykstusa IV w 1477 r. Modlitwa została wycofana z Mszału w ramach reformy po Soborze Trydenckim, ponieważ jednoznacznie wyrażała doktrynę o Niepokalanym Poczęciu, co do której nie było wtedy jeszcze pełnej zgody. W Mszale potrydenckim z 1570 r. jest więc święto Poczęcia Maryi, w które stosuje się  zaadaptowaną kolektę ze święta Narodzenia Maryi (słowo „Narodzenie” jest zastąpione przez „Poczęcie”). Po ogłoszeniu w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, papież bł. Pius IX powołał komisję dla opracowania tekstów liturgicznych (przewodniczącym komisji był kard. Costantino Patrizi Nora a redaktorem tekstów ks. Luigi Marchesi). Przywrócono wówczas kolektę Nogaroli z niewielkimi korektami (zwłaszcza zastąpienie „Filii  s u i” przez „Filii t u i”). Teksty zostały zatwierdzone w 1863 r.Jeszcze postscriptum. Dzisiejsza uroczystość to patronalne święto Zgromadzenia Księży Marianów. Są to więc jakby nasze zakonne imieniny. Tych, którzy to przeczytają, proszę o modlitwę za mariańską wspólnotę, no i za mnie też.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....