Nieszpory ku czci św. Cyryla i Metodego

14 lutego, w kościele przy poznańskim klasztorze oo. Dominikanów, odbyły się uroczyste nieszpory (wieczernia) ku czci świętych Cyryla i Metodego. Celebrował je ojciec Paweł Minajew – proboszcz poznańskiej parafii prawosławnej.

 

Wieczernia

Wspólną modlitwą, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku Kościołów i wspólnot chrześcijańskich z Poznania i okolic, pragnęliśmy wyrazić naszą ufność na przyjście dnia, w którym jedność Kościoła, która była siłą misji świętych Cyryla i Metodego, stanie się i naszym udziałem, kiedy, jak pisał Paul Evdokimov: prawosławni, katolicy, protestanci postępując w drodze uświęcenia aż do jej kresu, którym jest Chrystus, znajdą się jako żywe ikony złączone w ikonostasie wielkiej świątyni Boga, w której Królewskie Wrota otwarte są na niezgłębioną przepaść…

W przestrzeń liturgii wprowadzał nas prosty ikonostas, z umieszczonymi w nim ikonami prof. Jerzego Nowosielskiego.

Galeria zdjęć

Nagrania z nieszporów

Maciej Biskup OP

Zobacz także