Notatnik: O powołaniu kapłańskiem wg podręcznika z 1864 r.

Po kapłanie w ogólności mówiąc, wymaga się, cała budowa ciała zdrowa, silna i kształtna. Bo ciałem ma pełnić trudne obowiązki powołania swego: do chorych jeździć, po górach, kamieniach, wybojach, w zimie, i w lecie, nie zważając na słoty i śniegi, ale zawsze jak tylko potrzeba wymaga. Niekiedy sam zostaje na parafii, trzeba mu co niedzielę, i święto, a niekiedy i we trzy święta po sobie następujące oprócz słuchania spowiedzi, zaopatrywania chorych, udzielania rady, jeszcze odprawić processyą, odśpiewać sumę, mieć kazanie, i to wszystko naczczo, a po południu choć godzinę młodzież parafialną katechizować, a potem nieszpory odprawić, do czego, każdy przyzna, potrzeba zdrowia i siły.

Potrzebna także kształtna i przyjemna powierzchowność ciała, którąby raczej ujmował, aniżeli odstręczał od słuchania słowa bożego, i funkcyj religijnych; w przeciwnym bowiem razie, więcejby się zajęli jego szramami i wadami ciała, aniżeli słowem bożem i obrzędami które sprawia. W szczególności zaś kapłan powinien mieć wszystkie zmysły zdrowe, bo wszystkich potrzebuje do wypełniania obowiązków powołania swego; a mianowicie:

1. zdrowe piersi, bo tych potrzebuje do śpiewania, do mówienia nauk religijnych, do słuchania przez kilka godzin spowiedzi…

2. zdrowe oczy, by ustawicznie niemi czerpał z ksiąg św. prawdy boże, któremiby siebie i ludzi zasilał. Kanony wymagają żeby miał przynajmniej oko lewe – oculum canonicum.

3. słuch dobry i resztę zmysłów. Gdyby zaś jaka irregularność w tej mierze zachodziła, powinien ją znieść dyspenzą przed wyświęceniem.

Nie dosyć mieć wszystkie zmysły zdrowe, ale należy je ukształcić i usposobić, do wykonania obowiązków kapłańskich; bo sobór Trydencki żąda: ażeby kapłani nawet giestem i chodem przyświecali wszystkim; tem bardziej wymaga się tego do uroczystego, i poważnego sprawowania, i administrowania Sakramentów śś. i pełnienia wszelkich funkcyj religijnych, gdyż wszystkich oczy na kapłana pełniącego zwrócone.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marek Rojszyk OP

Marek Rojszyk OP na Liturgia.pl

Dominikanin. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się praktyką wykonywania chorału gregoriańskiego. Uczestniczył w nagraniu czterech płyt i brał udział w licznych przedsięwzięciach liturgiczno-muzycznych, szczególnie w zakresie rekonstrukcji dominikańskiej tradycji śpiewu. Pracuje nad popularyzacją chorału gregoriańskiego w środowisku akademickim. Obecnie prowadzi zajęcia z chorału gregoriańskiego odbywające się w ramach działalności Stowarzyszenia „Sztuka Żywota” w Warszawie. Prowadzi bloga pt. "Obyś miał ciało!" w serwisie Liturgia.pl.