Nowe publikacje Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Okres wakacji w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym spędziliśmy na intensywnej pracy.

W ciągu kilku ostatnich dni czerwca nagraliśmy nową płytę zawierającą utwory ojca Dawida Kusza OP. „Witaj Maryjo” zawiera 12 niepublikowanych dotychczas kompozycji poświęconych – jak łatwo się domyśleć – Najświętszej Maryi Pannie. W nagraniu wzięło udział kilkanaście osób: zaprzyjaźnieni z nami śpiewacy, których mogliście usłyszeć na poprzednich nagraniach (Magdalena Głogowska, Monika Mączyńska, Bogusław Bogusz, Michał Kłos, Karol Kusz i Wojciech Dudzik OP) a także studenci Akademii Muzycznej w Krakowie (Joanna Gdulewicz, Karolina Potoczny, Anita Pyrek, Joanna Winiarczyk, Krzysztof Michałek, Janusz Wierzgacz). W wybranych utworach akompaniowali: organista klasztoru dominikanów w Krakowie – Henryk Krawczyk (pozytyw), kierownik zespołu Perfugium – Mateusz Kowalski (viola da gamba), Ewa Kieres (obój), oraz Joanna Winiarczyk (skrzypce). Kierownictwo artystyczne projektu objął – podobnie, jak przy płycie „Pieśń o nadziei – kompozytor.

NagranieNagranie płyty - Henryk Krawczyk

Z biegiem kolejnych lat muzyka ojca Dawida przybiera coraz dojrzalsze formy, nie tracąc jednocześnie swojego unikalnego, pełnego delikatności charakteru. Nowe kompozycje są bardziej złożone i wymagające. Niejednokrotnie są to utwory przeznaczone dla chórów sześcio- i ośmiogłosowych. Autor biegle wykorzystuje renesansowe i barokowe środki artystyczne: duety, imitacje, rozbudowane kadencje. Pieśni są inspirowane kompozycjami ze śpiewu gregoriańskiego i tradycyjnego, jak repertuarem muzyki dawnej. Mimo zróżnicowanych źródeł i doboru ambitnych form, muzyka nie sprawia wrażenia przeintelektualizowanej. Wręcz przeciwnie, zawsze wyraźnie dominuje jej melodyjność – chciałoby się powiedzieć „przejrzystość” – i sakralny charakter. Jest to przykład współczesnej muzyki liturgicznej, która związana jest z tradycją zarówno przez wykorzystanie dawnej poezji, jak i klasycznych form śpiewu kościelnego.

NagranieNagranie - o. Dawid Kusz OP

Płyta skierowana jest zarówno do wykształconych słuchaczy, jak i amatorów, którzy chcą modlić się słuchając i wykonując pieśni maryjne. Jeden z utworów (przed ostatecznym masteringiem) umieszczamy już dziś w naszym serwisie:

Fragment płyty

/zasoby/uploads/files/audio/rozne/pulchra_10.mp3

Nagranie płytyNagranie płyty

Płyta „Duszo Chrystusowa

W sierpniu zrealizowaliśmy nagranie płyty ilustrującej materiał znajdujący się w drugim tomie śpiewnika „Niepojęta Trójco”, nad którym pracujemy. Jest to już trzecia płyta ilustracyjna. Poprzednie dwie, „Niepojęta Trójco” i „Regnavit Dominus, zawierające wybór utworów z pierwszego tomu śpiewnika, zostały wydane w 2006 r. Realizując ten projekt chcieliśmy połączyć środowisko osób współpracujących z Ośrodkiem. Dlatego za namową Grzegorza Dzioka, animatora śpiewu liturgicznego przy kościele oo. Franciszkanów w Jaśle, zaprosiliśmy do nagrania osoby z różnych miast w Polsce: Jasła, Krakowa, Warszawy, Białegostoku i innych. Kierownictwo artystyczne nagrania objął Jacek Sykulski, mieszkający w Poznaniu dyrygent chórów: akademickiego UAM, Polskich Słowików i Nova Gaudia. Nigdy wcześniej nie stworzyliśmy zespołu tak różnorodnego, a zarazem tak mocno zjednoczonego wspólnym doświadczeniem modlitwy i piękna śpiewu liturgicznego.

NagraniaNagrania

Śpiewacy pochodzili z różnych środowisk, których wspólną cechą jest zaangażowanie w odnowę muzyki liturgicznej. Staraliśmy się, by płyta odzwierciedlała pracę zespołów, schól i kompozytorów od ponad dwudziestu lat poświęcających się temu dziełu. Dlatego nagranie obejmuje 26 utworów Pawła Bębenka, Piotra Pałki, Uli Rogali, Michała Dzieciątko, Jacka Sykulskiego i Dawida Kusza OP. Zawarliśmy na niej również pojedyncze kompozycje dawne, tradycyjne i gregoriańskie. Na płycie znajdziecie między innymi: „Wielkie są dzieła” Jacka Sykulskiego, „Per crucem Tuam” Piotra Pałki, „Bądźmy pokorni” Pawła Bębenka, czy „Missa Spei” Uli Rogali.

NagraniaNagranie płytyNagrania płyty - Tomasz Grabowski OP

Atmosfera stworzona przez chór, dyrygenta, a także realizatora nagrania – Edwarda Sosulskiego – odbija się w pieśniach zarejestrowanych na płycie. Jestem pewien, że słuchając jej, będziecie mogli uczestniczyć w tym, co dla nas było ważnym i pięknym doświadczeniem. Nie chodzi tylko o klimat, który wytworzył się pomiędzy nami. Istotniejsze jest doświadczenie jedności, która jak wierzymy jest darem Pana. Zależało nam na tym, by płyta dla wszystkich słuchaczy stała się okazją do uwielbienia i przyjęcia łaski.

Nagranie płytyNagranie płyty

Obie płyty ukażą się w listopadzie.

Drugi tom śpiewnika „Niepojęta Trójco

Temat drugiej płyty prowadzi do pytania o kolejny tom śpiewnika „Niepojęta Trójco”. Zapewniamy Was, że prace trwają i są już bardzo blisko ukończenia. To duże i bardzo odpowiedzialne przedsięwzięcie. Nasz śpiewnik spotkał się przez minione 10 lat z wieloma pozytywnymi i – niemniej licznymi – krytycznymi opiniami. Pierwszy tom zawiera zapis pierwszego etapu prac nad śpiewem właściwym dla stworzonej po Soborze Watykańskim II liturgii. Prace te trwają nadal. Zbieramy nowe doświadczenia, uczymy się od siebie nawzajem, ale czerpiemy również z mądrości tradycyjnych śpiewaków i doświadczenia praktyków śpiewu gregoriańskiego. Przez minione lata do kompozycji ojca Andre Gouzesa i Jacka Gałuszki dołączono wiele nowych pieśni, harmonizacji śpiewów tradycyjnych, a także na nowo odkrytych utworów dawnych. Grono młodych kompozytorów muzyki liturgicznej, z którymi współpracujemy powiększyło się kilkukrotnie. Bracia dominikanie intensywnie poświęcają się badaniu własnej tradycji muzycznej, a różne grupy śpiewacze coraz częściej i chętniej sięgają do śpiewników księży M. Mioduszewskiego, J. Siedleckiego czy T. Flaszy.

W drugim tomie „Niepojęta Trójco” staramy się zebrać najważniejsze z tych różnorodnych kompozycji. Zamknęliśmy i opracowaliśmy repertuar. Obecnie jest prowadzona jego korekta i skład. Liczymy na to, że w grudniu śpiewnik znajdzie się w Waszych rękach. Zauważycie wtedy, że wraz z pierwszym tomem stanowi jedną całość. Drugi tom będzie tak samo obszerny, zostanie wydany w tym samym nakładzie i w bardzo podobny sposób. Pieśni z obu tomów nie będą się powtarzać. Nie będziecie już musieli korzystać z niezliczonych kserokopii. Mamy też nadzieję, że docenicie nasze wysiłki, by z jednej strony zrównoważyć repertuar kompozycji współczesnych śpiewem gregoriańskim i tradycyjnym, a z drugiej strony nie pominąć śpiewów komponowanych aktualnie.

Po publikacji drugiego tomu, przeprowadzimy korektę i dodruk tomu pierwszego „Niepojęta Trójco”. Przystąpimy też do nagrania kolejnych płyt, które będą zawierać mniej znane pieśni, śpiew tradycyjny i gregoriański.

Zobacz także