Nowi członkowie Kapituły Metropolitalnej na Wawelu w Krakowie

Biskupi Józef Guzdek i Tadeusz Pieronek oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Jan Kabziński i kapelan kard. Franciszka Macharskiego ks. Andrzej Fryźlewicz zostali nowymi członkami Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Instalacja, czyli objęcie zaszczytnej godności kanonika Kapituły Metropolitalnej, odbędzie się w katedrze na Wawelu 28 września, w uroczystość św. Wacława, patrona świątyni.

Nowi kanonicy zostali mianowani przez abp. Stanisława Dziwisza, który był członkiem kapituły, zanim został metropolitą krakowskim. Z okazji instalacji nowych członków Kapituły Metropolitalnej zabrzmi dzwon Zygmunta. W czasie Mszy św. nowi kanonicy złożą ślubowanie, a następnie zostaną uroczyście wprowadzeni na przysługujące im miejsce w stallach w prezbiterium katedry. Zostaną też ubrani w specjalne kanonickie stroje – długie płaszcze obszyte futrem.

Godność kanonika katedralnego jest ważna, choć głównie honorowa. Zadaniem członków kapituły jest czuwanie nad liturgią w katedrze, dbałość o kult św. Stanisława Biskupa i św. Jadwigi Królowej, których relikwie znajdują się na Wawelu.

Wawelska Kapituła Metropolitalna to najstarsze, liczące prawie tysiąc lat gremium kapłańskie w Polsce; pełni rolę doradczą przy urzędzie metropolity. Wawelska Kapituła Katedralna, dawniej zwana Kapitułą Większą, a obecnie Metropolitalną, powstała w XI w. za czasów Władysława Hermana. Przez wiele stuleci liczyła stale 36 członków: sześciu prałatów i trzydziestu kanoników. W skład tego szczególnego gremium wchodziły wybitne osobistości – sekretarze królewscy, najwyżsi dygnitarze kościelni i państwowi, np. Jan Długosz. Spełniając funkcje doradcze u boku biskupa, Kapituła Metropolitalna opiekowała się też wawelską katedrą i zarządzała sporym majątkiem. Posiadała liczne przywileje, odświętne stroje i dystynktoria, zarządzała też wielkim majątkiem. W naszych czasach obowiązki członków kapituły przejęły inne kolegia diecezjalne skupiające duchownych, takie jak Rada Kapłańska i Rada Konsultorów.

Kapituła Katedralna składa się obecnie z dwunastu członków. Dziekanem kapituły jest ks. bp Jan Szkodoń, który z racji pełnionej funkcji podał kropidło nowemu metropolicie krakowskiemu w czasie ingresu.

Na podst. KAI

 

Zobacz także