Nowy Sącz: Zakończył się V Krajowy Kongres Pueri Cantores

Młodzi śpiewacy z całej Polski, zgromadzeni w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, przeżyli w ramach Kongresu 12 września wieczorem niezwykłą medytację nad tajemnicą Krzyża - Misterium „O Crux – Ave!”.

Słowo wprowadzające w modlitewne rozważanie nad tajemnicą krzyża wygłosił bp Stanisław Budzik. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski przypomniał młodym, że chrześcijanie czcili krzyż od samego początku, choć dla starożytnych był on znakiem hańby i poniżenia. Bp Budzik podkreślił, że zwłaszcza Ewangelia św. Jana głosi chwałę Krzyża, a dla czwartego ewangelisty jest on „godziną chwały Chrystusa”. „Jest to godzina, w której odwrócone zostały wszystkie ludzkie sposoby wartościowania i oceniania. Poniżenie stało się wywyższeniem, śmierć życiem, klęska – zwycięstwem. Egoizm został przezwyciężony przez miłość” – tłumaczył zgromadzonym w świątyni młodym śpiewakom. Hierarcha podkreślił, że krzyż jest „objawieniem największej miłości Boga do człowieka”. „Od takiej ofiary pustoszeje piekło i otwierają się bramy nieba” – dodał.

Biskup pytał młodych, czym jest krzyż dla nich, w czasach, gdy „wiele obszarów ludzkiego życia zalewa nowa fala pogaństwa, dla którego krzyż stał się znakiem niewygodnym, głupstwem i zgorszeniem”. „Czy pozostanie dla nas, w co żeśmy uwierzyli, mocą i mądrością Bożą? Czy będzie nadal kluczem, bez którego nic się nie zrozumie?” – pytał. „Niech zajaśnieje wśród nas na nowo znak Chrystusowego krzyża; krzyża, który jest tajemnicą naszej wiary, źródłem naszego zbawieni, najwymowniejszym dowodem miłości Boga” – apelował.

Misterium „O Crux – Ave!” to medytacja modlitewna złożona z siedmiu części, w których młodzi rozważali Krzyż jako tajemnicę wiary, cierpienia i zbawienia, miłości, Bożej chwały,, umocnienie świętych, obronę dla wierzących oraz Krzyż jako objawienie Trójcy Świętej. Refleksja wg scenariusza przygotowanego przez ks. Stanisława Mieszczaka, była prowadzona w oparciu o recytację tekstów liturgicznych, fragmentów Pisma Świętego oraz śpiewy o tematyce pasyjnej. Na końcu zabrzmiało uroczyste Alleluja z oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla, wyśpiewane wspólnie przez wszystkie chóry obecne w świątyni.

Także 12 września, w ramach Kongresu odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia. Prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores został ponownie wybrany ks. Robert Tyrała z Krakowa.

Ks. Tyrała został prezydentem na drugą kadencję, obejmującą lata 2008-2012. Delegaci Polskiej Federacji Pueri Cantores wybrali go przytłaczającą większością głosów po udzieleniu absolutorium za poprzednią kadencję. W swoim sprawozdaniu z działalności zarządu Polskiej Federacji Pueri Cantores w latach 2004-2008 do najważniejszych działań stowarzyszenia zaliczył on organizację Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie w 2004 r., IV Krajowy Kongres Pueri Cantores w 2006 r. oraz XXXIV Międzynarodowy Kongres, który w ub.r. odbył się w Krakowie. „Kongres międzynarodowy był wielkim otwarciem naszego stowarzyszenia na światową rodzinę Pueri Cantores” – podkreślił ks. Tyrała.

W ubiegłych latach PFPC była współorganizatorem Dni Muzyki Kościelnej w Krakowie, wielu międzynarodowych sympozjów na temat muzyki kościelnej oraz konkursu chórów Cantate Domino w Krakowie. W tym czasie liczba chórów należących do federacji wzrosła do 40. „Wyraźnym miernikiem członkostwa chórów w federacji jest trzymanie się idei Pueri Cantores, a więc śpiew dla liturgii i rozkrzewianie muzyki kościelnej” – zaznaczył ks. Tyrała. Jego zdaniem, w ciągu minionych czterech lat znajomość federacji w Polsce niepomiernie wzrosła, zarówno w Kościele, jak i w środkach społecznego przekazu i środowiskach muzycznych w Polsce. Do najważniejszych zadań stojących przed nowo wybranym zarządem kapłan zaliczył umacnianie duchowego rozwoju chórów oraz ich identyfikacji z Kościołem i liturgią. Wśród najbliższych wydarzeń czekających Federację jest Międzynarodowy Kongres w Sztokholmie oraz VI Krajowy Kongres, który odbędzie się w Polsce w 2011 r.

Na zakończenie Kongresu jego uczestnicy zgromadzili się 14 września na uroczystej Mszy św. – Powołanie do życia ku chwale Boga ma swoje szczególne uzasadnienie w odniesieniu do tych, którzy zajmują się muzyką i śpiewem kościelnym – mówił w jej trakcie bp Wiesław Lechowicz.

Hierarcha przewodniczył w bazylice św. Małgorzaty uroczystej Mszy św. kończącej zgromadzenie młodych śpiewaków z całej Polski. W homilii biskup Lechowicz podkreślał, że osoby zajmujące się muzyką w Kościele mają szczególne powołanie. „One bowiem służą liturgii, czyli obrzędom mającym na celu oddawanie czci i chwały Bogu” – mówił przywołując Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy, że liturgia jest dziełem uwielbienia Boga.

Hierarcha odwołał się do Benedykta XVI, który dwa lata temu w Kolonii mówił, że muzyka i śpiew nie są tylko upiększeniem kultu, ale „same są liturgią”. Podkreślił, że muzyka pomaga wielbić Boga i że w ten sposób rozumieli swoje powołanie wielcy kompozytorzy. „Chodzi jednak nie tylko o śpiewanie w sensie dosłownym i ograniczonym do czasu i przestrzeni. Chodzi o styl życia odpowiadający wykonywanym w kościele pieśniom” – zaznaczył kaznodzieja.

Bp Lechowicz życzył członkom Polskiej Federacji Pueri Cantores, by „śpiewem chwalili Boga i z tego chwalenia czerpali radość”, a także by w parze z pięknym śpiewem szło „piękne i harmonijne życie”, oparte na przykazaniach Bożych i zasadach podanych przez Jezusa. „Wtedy doznacie spełnienia siebie i zrealizujecie zgodnie z wola Boga życiowe powołanie” – zapewnił młodych.

Podczas Mszy św. w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego mali śpiewacy wykonali m. in. hymn Misericordias Domini H. J. Botora, In virtute crucis ks. Kazimierza Pasionka, Per signum crucis F. Durante oraz fragmenty Missa „De Angelis” W. Menschicka. Na koniec zabrzmiało podniosłe Alleluja z oratorium „mesjasz” G. F. Haendla.

na podst. KAI

 

Zobacz także