O dobrą śmierć

Jeden z teologów nazwał różaniec modlitwą o dobrą śmierć i proponował, by w godzinie śmierci modlić się na różańcu i poza nim: „Nie pozwól, Jezu, abym kiedykolwiek odłączył się od Ciebie; ale jeśli nawet odłączę się, spraw, aby moje zbuntowane serce wróciło do Ciebie”.

Rzeczywiście, przez cały różaniec, we wszystkich tajemnicach, kołaczemy o dobrą śmierć: „Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Litania dominikańska, z płyty „Pieśń o nadziei”
/zasoby/uploads/files/audio/litania/litaniad.mp3|controlbar=bottom

Dobra śmierć to znaczy świadoma, wierząca, kochająca, bez buntu, z łaską miłości i przebaczenia.

Rzeczywiście, przez cały różaniec, we wszystkich tajemnicach, kołaczemy o dobrą śmierć: „Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Módlmy się o to, aby w chwili śmierci rozpoznać samego Jezusa, który przychodzi do nas po raz ostatni na tym świecie.

O śmierci można mówić przy tajemnicach radosnych, dlatego że sama modlitwa o dobrą śmierć jest tajemnicą radosną, najbardziej radosną ze wszystkich tajemnic: w chwili dobrej śmierci zwiastujemy naszą wielką radość, spotykamy się z Jezusem, nawiedzamy Go, Jezus rodzi się w naszym życiu i całe nasze życie Jemu ofiarowujemy. I jeszcze odnajdujemy go na zawsze.

Ks. Jan Twardowski

Fragmenty pochodzą z: „Kilka myśli o różańcu”, Poznań 2005.
Dołączone nagranie pochodzi z płyty „Pieśń o nadziei”.

Zobacz także