O ekumenicznym wymiarze Eucharystii

Na związki między sakramentem Eucharystii a ekumenizmem zwróciło uwagę kilku mówców, zabierających głos 5 października na trwającym obecnie w Watykanie Synodzie Biskupów nt. Eucharystii. Teolog Domu Papieskiego kard. Georges Cottier OP wezwał ojców synodalnych do przemyślenia możliwości przystępowania do tego sakramentu w kościołach katolickich przez chrześcijan innych wyznań.

Arcybiskup Wellingtonu John Atcherley Dew zauważył, że są katolicy, których współmałżonkiem jest osoba ochrzczona, ale innego wyznania. "Uznajemy ważność ich chrztu w Chrystusie dla zawarcia sakramentu małżeństwa, ale nie uznajemy tego w odniesieniu do przyjmowania Eucharystii" – powiedział pasterz stolicy Nowej Zelandii.

Z kolei przewodniczący Papieskiej Rady Interpretacji Tekstów Prawnych kard. Julián Herranz mówił o wyjątkach, przewidzianych w prawie kanonicznym, dotyczących udzielania tego sakramentu wiernym innych Kościołów. Przypomniał, że temat ten porusza m.in. "Instrumentum laboris", czyli dokument roboczy, będący podstawą dyskusji synodalnych. Powołując się na encyklikę Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia", dokument ten zwraca uwagę, że o ile Papież wyklucza koncelebrowanie Mszy katolickiej przez duchownych różnych wyznań, o tyle dopuszcza pewne wyjątki, gdy chodzi o udzielanie komunii św. w ściśle określonych, szczególnych okolicznościach.

"W tym wypadku celem jest zaspokojenie wielkiej potrzeby duchowej dla wiecznego zbawienia wiernych, ale nie jest to interkomunia, która nie jest możliwa, jeśli nie przywrócono wszystkich widzialnych więzów wspólnoty kościelnych" – stwierdził Ojciec Święty w swej encyklice.

Przewodniczący Papieskiej Rady przypomniał ponadto, że również przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego zezwalają, w wyjątkowych okolicznościach, na przyjmowanie przez katolików, komunii od "szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty [pokuty, eucharystii i namaszczenia chorych – KG]". Także katoliccy szafarze tych sakramentów mogą ich udzielać w wyjątkowych sytuacjach niekatolikom, przede wszystkim z Kościołów wschodnich, a w dalszej kolejności również niektórych innych Kościołów.

inf. KAI

 

Zobacz także