O niedopuszczalności rozgrzeszeń zbiorowych

Biskup jest "strażnikiem" Eucharystii i jako taki ma obowiązek czuwać nad tym, aby nie udzielano "zbiorowych rozgrzeszeń", poza przypadkami całkowicie wyjątkowymi. Przypomniał o tym prefekt Kongregacji Biskupów kard. Giovanni Battista Re w Rzymie w czasie obrad Synodu Biskupów nt. Eucharystii. Jednocześnie podkreślił, że biskup winien zachęcać wiernych do częstego korzystania ze spowiedzi, kapłanów zaś - do udzielania wyłącznie rozgrzeszenia indywidualnego.

Kardynał zaznaczył, że obowiązkiem biskupa jest "czuwanie nad piękną i dobrą celebrą", dodając, że już "sam sposób sprawowania przezeń Eucharystii ożywia wiarę kapłanów i wiernych". Dlatego tak ważne jest zwracanie szczególnej uwagi na udział wiernych w niedzielnej Mszy św. i "dbanie o to, by celebracje eucharystyczne były zawsze godne i piękne" – stwierdził mówca.

Wezwał do odrodzenia "pedagogiki nawrócenia, mającej swe korzenie w Eucharystii" i przypomniał, że biskup musi bronić zasady "częstego przystępowania do spowiedzi indywidualnej". Winien również czuwać nad tym, aby nie udzielano rozgrzeszeń ogólnych lub zbiorowych, poza ściśle usprawiedliwionymi i określonymi wyjątkami, o których wspomina Jan Paweł II w swym motu proprio "Misericordia Dei" o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty (z 2 maja 2002). "Biskup ma obowiązek niezezwalania w swej diecezji na nadużycia związane z odwoływaniem się do rozgrzeszenia ogólnego lub zbiorowego" – podkreślił kard. Re.

Komentując tę wypowiedź, ks. John Bartunek LC, rzecznik Synodu w języku angielskim, oświadczył, że "wiele diecezji wprowadziło u siebie tę formę rozgrzeszenia, obecnie zaś widzą, że spowodowało to tylko szkody dla życia duchowego i zanik poczucia grzechu". Prefekt Kongregacji Biskupów powiedział jeszcze, że "sami wierni zdają sobie sprawę, że taka praktyka nie zachęca ich do nawrócenia" – dodał ks. Bartunek.

inf. KAI

 

Zobacz także