O ścisłym związku Słowa Chrystusa z Chlebem Życia

Za podkreślaniem w Kościele ścisłych związków między Słowem Chrystusa a Chlebem Życia opowiedział się metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński. W przemówieniu na kongregacji generalnej Synodu Biskupów w Watykanie nawiązał on do punktu 54. dokumentu przedsynodalnego (instrumentum laboris), zatytułowanego "Słowo i Chleb życia", który - jego zdaniem - wymaga pogłębienia biblijnego i teologicznego.

Zarówno Pismo Święte, jak i tradycja Ojców Kościoła dostarczają wielu świadectw o współzależności obu tych elementów oraz o analogii (ale nie tożsamości) między Słowem, które stało się ciałem, a Słowem Bożym "wcielonym" w szaty ludzkie – powiedział arcybiskup. Zwrócił uwagę, że w obu wypadkach Chrystus, będący Słowem życia wiecznego, daje się nam jako pokarm zbawczy.

Ścisły związek między Słowem a Chlebem wypływa z centralizmu Osoby i posłannictwa Zmartwychwstałego – wyjaśniał dalej mówca. Przywołał przy tym opowieść o uczniach zdążających do Emaus: obecność Chrystusa w Piśmie przygotowuje ich do zrozumienia tajemnicy Jego obecności w chlebie dzielonym.

W podobny sposób chleb życia, o którym wspomina św. Jan w 6. rozdziale swej Ewangelii, odpowiada słowu życia, o którym pisze Ewangelista w swym 1. Liście i również w Ewangelii. Ten sam paralelizm podkreśla także starożytna tradycja chrześcijańska, np. widać to w pismach Orygenesa, Tertuliana, św. Ireneusza, Cezarego z Arles i św. Hieronima. Wszyscy oni zwracali uwagę, że możemy spożywać Ciało i pić Krew Jezusa nie tylko w misterium Eucharystii, ale również przez lekturę Pisma Świętego – przypomniał abp Muszyński.

inf. KAI

 

Zobacz także