O święcie Świętych Młodzianków Męczenników

28 grudnia, w czwarty dzień oktawy Bożego Narodzenia Kościół katolicki obchodzi święto Młodzianków Męczenników, zwane także Dniem Niewinnych Dzieci Betlejemskim. Obchodzone jest ono ku czci małych chłopców, którzy zostali wymordowani na rozkaz Heroda Wielkiego, króla żydowskiego. Ten, dowiedziawszy się od Magów, że narodził się w Betlejem wyczekiwany Mesjasz, kazał zabić w mieście wszystkich chłopców do drugiego roku życia. Przekaz o tym wydarzeniu znaleźć można w Ewangelii wg św. Mateusza (2, 1-18).

Zamordowanym chłopcom już w II w. nadał Kościół tytuł męczenników. O ich męczeństwie pisali liczni ojcowie Kościoła, m. in. św. Ireneusz, a także św. Cyprian. W V w., kiedy ich kult już był rozpowszechniony, św. Augustyn napisał: Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie nazwane zostały męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźną zawiścią prześladowania.

Wgtradycji chrześcijańskiejświęci Młodziankowie, chociaż nie złożyli życia za Chrystusa i nie zostali za życia ochrzczeni, otrzymali miano męczenników, ponieważ otrzymali chrzest krwi. W Kościele Zachodnim msze św. w dniu ich święta celebrowane są tak jak w Wielkim Poście – bez radosnych śpiewów, a kolorem szat liturgicznych jest czerwony.

Rzeź niewiniątek jest częstym tematem poruszanym w sztuce. Obrazy mówiące o tym wydarzeniu stworzyli m. in. Rubens, Dürer, a także Peter Brueghel.

Święci Młodziankowie uważani są za patronów chórów kościelnych.

W Polsce 28 grudnia odprawiane są msze św. w intencji obrony każdego poczętego życia. Podczas nich w wielu kościołach wierni podejmują się aktu duchowej adopcji dzieci poczętych.

Zobacz także