Obchody 350. rocznicy ślubów lwowskich

W sobotę, w katedrze lwowskiej i w jasnogórskim sanktuarium obchodzono 350. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Śluby zostały złożone 1 kwietnia 1656 r. w katedrze we Lwowie i stanowiły doniosły akt, który odbił się głośnym echem nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, podobnie jak wcześniejsza obrona Jasnej Góry.

Z okazji jubileuszu o godz. 15 we lwowskiej katedrze z udziałem biskupów rzymskokatolickich i greckokatolickich, pod przewodnictwem metropolity lwowskiego kardynała Mariana Jaworskiego, odbyła się uroczysta Msza św. Po Eucharystii wykonano oratorium "Śluby Jana Kazimierza" skomponowane przez prof. Mieczysława Sołtysa, lwowianina. Wśród wykonawców ukraińskich i polskich znalazły się: chór i orkiestra Filharmonii Lwowskiej, kapela "Trembita", chór "Capela Cracoviensis" oraz orkiestra wojskowa ze Lwowa. Do lwowskiej katedry przybyło wielu gości z Ukrainy i Polski. Obok prezydenckiej pary w uroczystościach biorą udział polscy parlamentarzyści i prezydenci polskich miast zaprzyjaźnionych ze Lwowem.

W głównym ołtarzu katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie od 1765 r. znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej – "Ślicznej Gwiazdy miasta Lwowa", namalowany w 1598 r. Obraz koronował w roku 1776 metropolita Wacław Sierakowski, a rekoronował w 1983 r. w Częstochowie papież Jan Paweł II. Przed tym obrazem król Polski Jan Kazimierz złożył w 1656 r. słynne śluby, obierając Maryję za Królową Korony Polskiej.

Do uczestników lwowskich uroczystości przesłanie skierował Ojciec Święty. – "Łączę się z wielką radością ze wspólnotą chrześcijańską Lwowa z okazji wspomnienia 350-letniej rocznicy złożenia ślubów przed cudownym obrazem Matki Bożej, która była obecna w tej katedrze w ważnych wydarzeniach politycznych i społecznych" – napisał Benedykt XVI. Papież przekazał uczestnikom uroczystości pozdrowienia, w których życzy "otuchy w wytrwaniu i zaufania w mocne wstawiennictwo Maryi – Królowej wszystkich narodów". "W dramatycznych momentach wojny naród szukał siły w głębokiej pobożności do Matki Pana łącząc się wokół króla Jana Kazimierza. Własną determinacją zaświadczył, że chce bronić ziemi na której żył i tradycji, które go formowały w tożsamości chrześcijańskiej. W katedrze lwowskiej dnia 1 kwietnia 1656 r. przed wspólną Matką skonsolidowała się wola narodu, aby odnowić się w poszukiwaniu dobra wspólnego" – przypomniał Papież.

Benedykt XVI wyraził nadzieję, że "w atmosferze odnowionych braterskich stosunków pomiędzy narodami polskim i ukraińskim" śluby Jana Kazimierza "staną się okazją do budowania w pokoju i w zgodzie dobra wspólnego, oraz uczyły, jak potrzebne jest zachowanie pamięci o korzeniach religijnych, z których wyrosło drzewko własnej tożsamości". Papież wezwał, aby "Polacy i Ukraińcy nadal świadczyli wobec świata o własnym dziedzictwie chrześcijańskim poparci Boskim wstawiennictwem Matki Pana".

Papież życzy, aby "ta historyczna uroczystość była dla wszystkich okazją do ponownego potwierdzenia własnej przynależności do Chrystusa Odkupiciela Świata i woli złożenia mu świadectwa także przez solidarność w szukaniu dobra wspólnego". Na zakończenie Benedykt XVI zapewnił wszystkich uczestników obchodów jubileuszu o pamięci w modlitwie i stałej życzliwości oraz udziela apostolskiego błogosławieństwa.

Rocznicę Ślubów obchodzono uroczyście także na Jasnej Górze. Z okazji jubileuszu o 18.30 w kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego odprawiona została msza św. Po niej wystawione zostało teatralne misterium pt. "Wierność", przygotowane przez kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego oo. Paulinów w Krakowie na Skałce. Misterium prezentuje historię sprowadzenia ikony Matki Bożej na Jasną Górę, heroiczną wiarę o. Augustyna Kordeckiego oraz cud obrony twierdzy zakończony ślubami Jana Kazimierza, a także osobę kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, który 300 lat po ślubach lwowskich napisał jasnogórskie Śluby Narodu.

Specjalnie na uroczystość 350-lecia ślubów króla Jana Kazimierza w kaplicy Matki Bożej została umieszczona wierna kopia obrazu Jana Matejki pt. "Śluby króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej". Obraz ma prawie 5 metrów szerokości i ponad 3 metry wysokości. Został namalowany dla Jasnej Góry w 1956 r. przez Józefa Weylanda. Obraz należący do zbiorów klasztoru jasnogórskiego był dawniej eksponowany w Sali Maryjnej. Oddany do konserwacji i oczyszczenia, powrócił w ostatnich dniach na Jasną Górę.

Na Jasnej Górze główne uroczystości jubileuszowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, z udziałem kard. Mariana Jaworskiego ze Lwowa odbędą się 3 maja.

W sobotę zakończyło się także triduum obchodów rocznicy Ślubów Lwowskich, zorganizowane przez oo. paulinów w krakowskim sanktuarium na Skałce. Jak informowaliśmy wcześniej, przez trzy dni odbywały się tam uroczyste msze św. z odnowieniem ślubów jasnogórskich, a także droga krzyżowa i nieszpory.

O ile obrona klasztoru przed Szwedami stała się początkiem zwycięskiej kampanii militarnej wojsk Rzeczypospolitej w sferze politycznej, to w sferze duchowej, inspiracją przemiany serc i odnowy moralnej były Śluby Królewskie, które stały się także testamentem dla przyszłych pokoleń. Siedem dni po ich złożeniu do Lwowa dotarła wiadomość o zwycięstwie polskim, pod wodzą Stefana Czarnieckiego, nad Szwedami pod Warką. Wkrótce wypędzono z granic polskich wojska moskiewskie, z Kozakami zawarto ugodę w Hadziaczu, nie powiódł się też najazd Rakoczego. 25 lutego 1657 r. Jan Kazimierz przybył na Jasną Górę na naradę i na specjalne nabożeństwo dziękczynne za ocalenie Ojczyzny. Król uczestniczył w odbudowie zniszczonych wałów. Od tej pory Jasna Góra bywa nazywana Jasną Górą Zwycięstwa.

Na podst. KAI i inf. wł.

 

Zobacz także