Obchody rocznicy ślubów Jana Kazimierza na Skałce

Na krakowskiej Skałce trwają obchody 350 rocznicy ślubów Jana Kazimierza, połączone z 50 rocznicą Jasnogórskich Ślubów narodu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przed ówczesnym obrazem Matki Bożej z katedry lwowskiej. Cykl nabożeństw i wydarzeń towarzyszących trwa przez trzy kolejne dni.

Triduum rozpoczęło się we czwartek, 30 marca o godz. 18. misterium teatralnym pt. „Wierność” w wykonaniu braci kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów i J. Króla, aktora Teatru w Katowicach. Następnie miała miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kard. Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego z odnowieniem Ślubów Jasnogórskich, w której uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Drugiego dnia, w piątek, 31 marca o godz. 18.30 na Skałce odbędzie się droga krzyżowa w intencji Ojczyzny oraz o godz. 19.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem krakowskiego biskupa pomocniczego-seniora, Albina Małysiaka z odnowieniem Ślubów Jasnogórskich.

W sobotę, 1 kwietnia o godz. 18.30 odprawione zostaną uroczyste Nieszpory w 350 rocznicę lwowskich Ślubów króla Jana Kazimierza. O 19.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Nagyego. Podczas tej Eucharystii także odbędzie się odnowienie Ślubów Jasnogórskich.

Michał Wsiołkowski

Zobacz także