Obchody uroczystości Bożego Ciała w Jerozolimie

Główne obchody uroczystości Bożego Ciała w Jerozolimie odbyły się w bazylice Grobu Bożego. Po raz pierwszy przewodniczył im abp Fuad Twal.

Abp Twal przeszedł w uroczystej procesji z patriarchatu łacińskiego do bazyliki Grobu Bożego. Towarzyszyli mu franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej, duchowieństwo jerozolimskie diecezjalne i zakonne, oraz gwardia honorowa i rycerze zakonu Grobu Bożego w białych płaszczach z jerozolimskim czerwonym krzyżem.

W kaplicy Grobu Jezusa abp Twal przewodniczył koncelebrowanej eucharystii. Wokół kaplicy, w rotundzie Anastasis, zgromadzili się licznie duchowni i siostry zakonne, jerozolimscy katolicy i pielgrzymi z zagranicy.

Po mszy św. w eucharystycznej procesji trzykrotnie okrążono kaplicę Grobu Jezusa. Potem arcybiskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Zgodnie z tradycją uroczystości zakończyły się w części bazyliki, którą opiekują się franciszkanie. Przed ołtarzem św. Marii Magdaleny i ponownie w kaplicy Najświętszego Sakramentu, abp Twal udzielił zebranym drugiego i trzeciego błogosławieństwa.

W Ziemi Świętej obchody uroczystości Bożego Ciała przeniesione są na niedzielę. W Jerozolimie głównym ich punktem będzie msza św. i procesja do czterech ołtarzy we franciszkańskim klasztorze Ad Coenaculum na Górze Syjon.

inf. KAI

 

Zobacz także