Obleczeni w miłosierdzie

W tydzień po niedzieli zmartwychwstania czas kończyć świętowanie i rozpocząć nowe życie wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem. W dzisiejszej liturgii godzin Kościół rozważa wciąż niedawny cud, jednocześnie podkreślając konieczność pójścia dalej – głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa światu.

W czasie Jutrzni czytamy fragment Dziejów Apostolskich: „Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.” To nam ukazał się Chrystus tydzień temu i to my z Nim wtedy jedliśmy i piliśmy, my więc także powinniśmy dawać Jego świadectwo.

Św. Augustyn (II czytanie, Godzina Czytań), przypominając wagę sakramentu chrztu, przytacza słowa Apostoła: „Przyjmując bowiem chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych.” Pogrzebaliśmy tydzień temu nasze stare życie, a teraz rozpoczynamy je na nowo za św. Pawłem (I czytanie, Godzina Czytań), oblekając się w „serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy”.

Zapomniawszy to, co nas dawniej od świętości oddzielało, nawróceni do nowej, żywszej wiary, oddajmy się temu, co boskie, jak czytamy w responsorium Godziny Czytań: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.

Piotr Bator

Zobacz także