Obrzędy sakramentów w „liturgii trydenckiej” w czterech książeczkach

Nakładem wydawnictwa Dębogóra ukazała się seria czterech książeczek opracowanych przez Pawła Milcarka, omawiających obrzędy sakramentów świętych, sprawowane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Każda książeczka zawiera omówienie obrzędu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz przedstawienie zmian wprowadzonych w formie zwyczajnej po Soborze Watykańskim II. Bardzo ważny w każdej z nich jest rozdział porównujący oba ryty i ukazujący ciągłą atrakcyjność formy starszej rytu rzymskiego. Częścią integralną każdej książeczki jest pełny dwujęzyczny (łaciński i polski) tekst obrzędu w formie nadzwyczajnej. Tekst przedstawiony jest zgodnie ze zwyczajem ksiąg liturgicznych w wersji z czerwonymi rubrykami.

Zgodnie z zarządzeniem papieskim wyrażonym w motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum, Kościół obrządku rzymskiego sprawuje obecnie swe sakramenty w dwóch formach: „zwyczajnej” i „nadzwyczajnej”. Ta druga – nazywana także „formą starszą”, a potocznie „liturgią trydencką” – to postać tradycyjnej liturgii rzymskiej skodyfikowana w księgach liturgicznych obowiązujących w roku 1962, czyli przed reformami przeprowadzonymi po Soborze Watykańskim II.

Nowe książeczki Pawła Milcarka cieszą się sporą popularnością 🙂 Podobają Wam się?

Opublikowany przez Wydawnictwo Dębogóra na 20 czerwca 2017

 

ORDO BAPTISMI: Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego

W przypadku sakramentu Chrztu obrzędy właściwe „formie starszej” znajdują się w Rituale Romanum zatwierdzonym w roku 1952 przez Papieża Piusa XII – praktycznie identyczne z obrzędami chrzcielnymi podanymi już w Rituale Romanum Pawła V z 1614, czyli w pierwszym Rytuale Rzymskim posiadającym zatwierdzenie papieskie.

De Sanctissimo EUCHARISTE Sacramento: Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej i nabożeństwa eucharystycznego w starszej formie rytu rzymskiego

W rubrykach wstępnych rozdziału o Sakramencie Najświętszej Eucharystii Rytuał Rzymski przypomina, że o ile wszystkie sakramenty Kościoła powinny być traktowane w sposób pełen czci, o tyle Kościół nie ma „nic świętszego i nic bardziej godnego podziwu” niż Eucharystia – gdyż w niej zawiera się „największy dar Boga”, sam Chrystus Pan.

Sacramento Poenitentiae: Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego

W przypadku sakramentu Pokuty obrzędy właściwe „formie starszej” znajdują się w Rituale Romanum zatwierdzonym w roku 1952 przez Papieża Piusa XII – praktycznie identyczne z obrzędami podanymi już w Rituale Romanum Pawła V z 1614, czyli w pierwszym Rytuale Rzymskim posiadającym zatwierdzenie papieskie dla całego Kościoła.

ORDO CONFIRMATIONIS: Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego

W przypadku sakramentu Bierzmowania obrzędy właściwe „formie starszej” znajdują się w Pontificale Romanum w edycji typicznej św. Jana XXIII z 1961-62. Obrzędy Bierzmowania są tu identyczne z podanymi już w Pontificale Romanum Klemensa VIII z 1595/6, czyli w pierwszym Pontyfikale Rzymskim posiadającym zatwierdzenie papieskie.

Konkurs z nagrodami

Wydawnictwo Dębogóra przygotowało dla Czytelników serwisu Liturgia.pl komplet książeczek: po jednym egzemplarzu otrzymają autorzy poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zamieszczone na Facebooku. Konkurs kończy się wraz z końcem rekolekcji Ars Celebrandi (czyli trwa do 27.07.2017 włącznie).

W naszej redakcji czekają na Was cztery książeczki o sakramentach, autorstwa Pawła Milcarka! Autorzy 4 wybranych…

Opublikowany przez Liturgia.pl na 24 lipca 2017

mw

Zobacz także