Od 200 lat w Zurychu można odprawiać msze św.

Dopiero od 200 lat katolicy w Zurychu mogą uczestniczyć w mszach św. Odpowiednie zezwolenie w tej sprawie wydał katolikom rząd kantonalny w 1806 r. Katolickie msze św. zlikwidowano i zabroniono je sprawować w Zurychu w 1525 r. podczas wprowadzania reformacji przez Huldrycha Zwinglego.

200. rocznicę przywrócenia możliwości sprawowania liturgii katolickiej Kościół w kantonie Zurych obchodzić będzie łącznie z jubileuszem 50-lecia wikariatu generalnego w Zurychu (miasto należy do diecezji Chur) i 40-leciem Rady Duszpasterskiej tego kantonu. Potrójny jubileusz jest dla katolików Zurychu okazją do realizacji różnych projektów, przeprowadzanych pod wspólnym hasłem "200 lat w drodze – od edyktu o tolerancji do ekumenizmu".

Katolicy kantonu Zurych będą uczestniczyli 1 lipca w jubileuszowej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Einsiedeln. W programie jest wspólna Eucharystia sprawowana przez biskupa pomocniczego diecezji Chur – Paula Vollmara oraz dyskusja z miejscowym opatem o. Martinem Werlenem. 9 września rozpoczną się w parafiach "Warsztaty przyszłości Kościoła". Ich tematem są słowa zaczerpnięte z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: "Przyszły los ludzkości leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei".

inf. KAI

 

Zobacz także