Od nieprzebaczenia do przebaczenia

Istotą definicji przebaczenia jest emocjonalna zamiana gorących lub zimnych emocji negatywnych na emocje pozytywne. Chodzi o przejście od nienawiści do miłości, od resentymentu do współczucia, od lęku do empatii.

Kto uchwyci ten mechanizm, ten już może wyjeżdżać z sesji, bo zrozumiał sedno całej sprawy. Oczywiście problem najważniejszy brzmi: jak tego dokonać i temu poświęcimy cały dzisiejszy dzień. Ja jednak najpierw chciałbym zatrzymać się na tej różnicy, która ma takie fundamentalne znaczenie dla naszych rozważań. To jest tylko pozornie rzecz banalna, w istocie chodzi o swoisty przewrót kopernikański. A sposobem, który użyjemy do zaobserwowania tej różnicy będzie ignacjański rachunek sumienia.

Posłuchaj nagrania
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11039_1.mp3

Ciąg dalszy na adwent.deon.pl

Zobacz także