Odkryto chrzcielnicę św. Stanisława w Szczepanowie

Chrzcielnica stojąca przy wejściu do bazyliki w Szczepanowie k. Tarnowa jest znacznie starsza niż przypuszczano. Pochodzi z czasów romańskich i prawdopodobnie w niej został ochrzczony św. Stanisław ze Szczepanowa, późniejszy biskup krakowski, patron Polski.

Odkrycia dokonano w czasie prac konserwatorskich prowadzonych w szczepanowskim kościele. Uwagę historyków sztuki zwróciła stojąca przy wejściu do świątyni chrzcielnica. Po analizie sposobu wykonania oraz widniejących ornamentów stwierdzono, że zabytek pochodzi z czasów romańskich. Prawdopodobnie chrzcielnica stanowiła wyposażenie pierwszego szczepanowskiego kościoła i w niej został ochrzczony Stanisław ze Szczepanowa, późniejszy biskup krakowski, patron Polski. Świątynię ufundowali rodzice Stanisława jako wotum wdzięczności za jego urodzenie.

– Jest to kolejne sensacyjne odkrycie w szczepanowskiej bazylice – powiedział ks. Władysław Pasiut, kustosz sanktuarium w Szczepanowie. Przed rokiem podczas prac konserwatorskich natrafiono na romańskie portale. Ks. Pasiut dodał, że w Polsce nie zachowało się wiele przedmiotów z czasów romańskich.

Św. Stanisław urodził się w 1036 r. w Szczepanowie. Do dzisiaj jest wiele miejsc, które upamiętniają jego postać. Główny trakt wiodący przez miejscowość, w której znajduje się sanktuarium, został nazwany imieniem św. Stanisława. W miejscu, w którym się urodził święty, stoi wymurowana w 1861 r. tzw. Kaplica Narodzenia. Jest tu przechowywany pień dębu, przy którym miał przyjść na świat biskup-męczennik. Ludzie z wiarą i przejęciem dotykają tego wiekowego drzewa.

Nieopodal Kaplicy Narodzenia znajduje się źródełko św. Stanisława, przy którym – według tradycji – matka świętego miała obmyć nowo narodzone dziecię. Pielgrzymi czerpią wodę ze studzienki i zabierają ją ze sobą, aby podzielić się z bliskimi. Natomiast w kościele parafialnym w Szczepanowie, poniesionym do godności bazyliki mniejszej, są przechowywane relikwiarze ze szczątkami św. Stanisława.

Św. Stanisław był biskupem krakowskim. Zginął w 1079 r. z ręki króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował Mszę świętą w kościele św. Michała na Skałce. Kult biskupa rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego zwłok na Wawel, w 10 lat po śmierci. 8 września 1253 r. papież Innocenty IV dokonał uroczystej kanonizacji biskupa Stanisława w bazylice św. Franciszka w Asyżu. W Polsce to wydarzenie upamiętniono ogólnonarodową uroczystością w Krakowie 8 maja 1254 r.

Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego. W 1595 r. Klemens VIII rozszerzył liturgiczną uroczystość św. Stanisława na cały Kościół. Większość polskich diecezji czci św. Stanisława jako głównego patrona. Bł. Jan XXIII w 1963 r. ustanowił św. Stanisława wraz ze św. Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski – patronem Polski. Relikwie św. Stanisława spoczywają w katedrze na Wawelu.

inf. KAI

 

Zobacz także