Odnaleziono Tarnogrodzką ikonę Matki Bożej

Po dziesięcioleciach powróciła do wiernych jedna z najstarszych ikon otaczanych kultem przez wiernych Kościoła prawosławnego na Chełmszczyźnie – Tarnogrodzka ikona Matki Bożej.

Kilkadziesiąt lat temu, w okresie deportacji prawosławnej ludności ukraińskiej z Chełmszczyzny, ikona ta zaginęła. Przez wiele lat jej losy nie były znane, wydawało się, że spotkał ją podobny los jak wiele innych ikon z tego terenu. Stąd wielkim zaskoczeniem była informacja o jej odnalezieniu.

Ikona jest w bardzo złym stanie. Poddana już została oględzinom służb konserwatorskich. Wymaga szybkiej i gruntownej konserwacji. Po raz pierwszy po odnalezieniu ikona wystawiona została dla wiernych w czasie święta lubelskiej cerkwi katedralnej w dniach 5-6 sierpnia br.

Według napisu umieszczonego z tyłu ikony pochodzi ona z XVI w. Przed zaginięciem Tarnogrodzka ikona Matki Bożej znajdowała się w cerkwi prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie. Otaczana tam była kultem przez miejscową ludność. Jej święto przypadało na dzień Świętego Ducha – drugi dzień święta tarnogrodzkiej parafii prawosławnej. Zachowała się jedna z pieśni paraliturgicznych, powstała ku czci Matki Bożej, wychwalanej przed jej ikoną Tarnogrodzką.

Po konserwacji ikona powróci do cerkwi pw. Świętej Trójcy w Tarnogrodzie. Po wielu latach zostanie tam odrodzony kult tej ikony.

inf. KAI

 

Zobacz także